seyahat sağlık sigortası

İş veya eğlence amacıyla yapılan seyahatler sırasında bireylerin başına olumsuz bir durumun gelme ihtimali düşük de olsa her zaman bulunuyor. Yurt içinde veya dışında başınıza gelme ihtimali olan kaza, hastalık, uçak seferinin gecikmesi gibi durumlarda zararınızı azaltmak için seyahat sağılık sigortası yaptırabilirsiniz. Bu sayede seyahatiniz sırasından yaşayabileceğiniz olumsuzlukların mali durumunuzu bozmasını engelleyebilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

tatil öncesi sağlık sigortası

Seyahat sağlık sigortası, yurt içinde veya yurt dışında seyahat eden bireylerin karşılaşabilecekleri risklerden doğan masrafları düşük bir prim karşılığında karşılamayı amaçlıyor. İsteğe bağlı yaptırılan özel sigorta türlerinden olan seyahat sigortası, genel ve özel şartlarında belirtilen durumlar seyahat sırasında meydana geldiğinde, oluşan masrafları poliçede belirtilen teminatlar doğrultusunda karşılıyor.

Seyahat sağlık sigortası poliçesini; sigorta şirketlerinin satış birimleri, acenteleri ve sigorta satış siteleri aracılığı ile kısa süre içerisinde satın alabilirsiniz. Devam zorunluluğu bulunmayan poliçenin başlangıç süresi, yurt dışına yapılan seyahatlerde ülke sınırlarından çıkıldığı pasaport ile tespit edildiği an başlıyor. Poliçe bitiş tarihi olarak ülkeye giriş yapıldığının pasaport ile tespit edildiği tarih esas alınıyor. Yurt dışından gerçekleştirilen seyahatlerde bu prosedürün tersi uygulanıyor. Yurt içinde ise seyahat sigortası poliçesinin yürürlükte olduğu tarihler için seyahatin başladığı ve bittiği tarihler esas alınarak poliçe üzerinde belirtiliyor.

Satın aldığınız sigorta poliçesini, seyahate gidemediğiniz durumlarda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce iptal ettirerek, ödediğiniz primi geri alabilirsiniz. Bunun için elinizdeki poliçeyi sigortayı yaptırdığınız sigorta şirketine iade etmeniz yeterli oluyor.

Seyahat Sağlık Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

tatil sigortası

Her sigorta şirketi, bireylere seyahat sağlık sigortası ürününde farklı teminatlar ve limitler sunabiliyor. Ancak, hangi sigorta şirketi olursa olsun poliçe üzerinde aşağıda yer alan teminatları göstermesi gerekiyor.

1.Kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık:

Sigortalının, seyahat sırasında kaza sonucu vefatı ve tam veya kısmi olarak kalıcı sakat kalması durumunda tazminatlar poliçede belirtilen tutarlar dâhilinde karşılanıyor. Vefat durumunda tazminat sigortayı yaptıran tarafından önceden belirlenen lehdara (sigorta tazminatından yararlanacak kişi),sürekli sakatlık durumunda ise sigortalının kendisine ödeme yapılıyor.

2.Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı:

Seyahat öncesinden gelen hastalıklar dışındaki bir neden dolayı hastalandığınızda veya kaza geçirdiğinizde oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile doktor tarafından yazılan ilaçların temininden doğan masraflar bu teminatın limitleri kapsamında karşılanıyor.

3.Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli:

Seyahat sağlık sigortası, sigortalıların herhangi bir kaza veya hastalık durumunda en yakın sağlık birimine götürülmesi gibi nakil hizmetlerini kapsıyor. Ancak gidilen sağlık biriminin tedavi için yetersiz olması durumunda bu teminatın limitleri doğrultusunda seyahat ve nakil işlemleri gerçekleştiriliyor.

4.Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli:

Tedavisi tamamlanması sonrası sigortalının seyahatine devam edemeyeceğine ve varsa aracını kullanamayacağına doktor tarafından karar verildiğinde devreye giren bu teminat, sigortalının doktorun belirlediği donanıma sahip araç ile ikamet adresine götürülmesini sağlıyor.

5.Vefat eden sigortalının nakli:

Bu teminat, poliçe başlangıç tarihinden önce gelmemesi kaydıyla ani rahatsızlık veya kaza sonucu sigortalı vefat ettiğinde nakli için oluşan masrafların karşılanmasını sağlıyor.

Genel olarak kaza veya hastalık gibi büyük olaylar sonucu oluşabilecek riskleri üstlenmesi için yaptırdığınız seyahat sağlık sigortasının kapsamına istediğiniz takdirde değerli eşyalarınızın çalınması, bavul kaybı, acil durumlar için nakit ihtiyacı, uçuş iptali, hukuki danışmanlık ihtiyacının karşılanması gibi durumlarda devreye giren teminatları dâhil edebilirsiniz.